Прожектиране на безжичен дисплей с Miracast

Прилага се за: Windows 8.1

Miracast представлява безжична технология, която компютърът може да използва за прожектиране на екрана на компютъра на телевизори, проектори и мултимедийни плейъри за поточно предаване на съдържание, които също поддържат Miracast. Можете да я използвате за споделяне на това, което правите на компютъра, за показване на слайдшоу или дори за играене на любимата ви игра на по-голям екран.

 

Подготвяне на устройствата

Ако компютърът ви е предоставен с Windows 8.1 или Windows RT 8.1 и безжичният дисплей поддържа Miracast, вече сте готови да добавите безжичния дисплей към компютъра, за да завършите свързването и да започнете прожектирането.
 
Въпреки това, ако сте надстроили компютъра си от по-стара версия на Windows, трябва да се уверите, че компютърът поддържа Miracast и е готов за прожектиране. Също така, ако дисплеят, на който ще прожектирате изображението, не поддържа Miracast, ще трябва да го настроите, като добавите допълнителна хардуерна част към него, преди да можете да започнете прожектирането.
 


Добавяне на дисплея за завършване на свързването

Когато компютърът и дисплеят са готови за прожектиране, трябва да добавите безжичния дисплей към компютъра. И двете устройства трябва да се намират в обхвата за свързване, което обикновено означава да са в една и съща стая.
 

Добавяне на безжичен дисплей към компютъра

 1. Плъзнете бързо от десния край на екрана, след което докоснете Устройства.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Устройства.)
 2. Докоснете или щракнете върху Прожектиране, след което докоснете или щракнете върху „Добавяне на безжичен дисплей“.
 3. Изберете безжичния дисплей в списъка с открити устройства, след което изпълнете инструкциите на екрана.

 

Прожектиране на екрана на безжичен дисплей

След като добавите безжичния дисплей към компютъра, можете да прожектирате екрана на компютъра на него и да промените какво да се показва на всеки екран.

 

 

Прожектиране на екрана

 1. Плъзнете бързо от десния край на екрана, след което докоснете Устройства.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Устройства.)
 2. Докоснете или щракнете върху Прожектиране, след което докоснете или щракнете върху желания безжичен дисплей.

Избор на съдържанието за показване на всеки екран

 1. Плъзнете бързо от десния край на екрана, след което докоснете Устройства.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Устройства.)
 2. Докоснете или щракнете върху Прожектиране, след което изберете една от следните опции:
  • Само екрана на компютъра. Всичко ще се показва на екрана на компютъра. (Когато сте свързали безжичен проектор, тази опция се променя на Прекъсни връзката.)
  • Дублиране. И на двата екрана ще се показват едни и същи елементи.
  • Разширяване. Всичко ще се показва разпределено на двата екрана, като можете да плъзгате и премествате елементи между тях.
  • Само втори екран. Всичко ще се показва на свързания екран. Другият екран ще бъде празен.

Прекъсване на връзката с безжичен дисплей

Ако преместите компютъра извън обхвата на безжичния дисплей (например в друга стая) или ако компютърът влезе в режим на хибернация или заспиване, връзката между двете устройства ще бъде прекъсната. Можете също така да прекъснете ръчно връзката с безжичния дисплей.
 
 1. Плъзнете бързо от десния край на екрана, след което докоснете Устройства.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Устройства.)
 2. Докоснете или щракнете върху Прожектиране, след което докоснете или щракнете върху Прекъсни връзката.

Коригиране на проблеми

Можете да решите много проблеми, като инсталирате най-новите драйвери за компютъра и най-новия фърмуер за безжичния дисплей или за адаптера Miracast. За да актуализирате фърмуера на безжичния дисплей или на адаптера, посетете раздела „Поддръжка“ на уеб сайта на производителя, потърсете конкретното устройство и следвайте инструкциите за изтегляне и инсталиране на съответния фърмуер. Може също да проверите в магазина на Windows, за да видите дали не е налично приложение от производителя на безжичния дисплей или адаптера Miracast, което да актуализира фърмуера.
 
По-долу са посочени още няколко стъпки, които можете да опитате, ако продължите да срещате проблеми.