Показване или скриване на кошчето

Прилага се за: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Ето как да откриете кошчето на работния плот в Windows 10:

  1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки .
  2. Изберете Персонализиране > Теми > Настройки за иконите на работния плот.
  3. Поставете отметка в квадратчето Кошче Приложи.