Показване, скриване или преоразмеряване на иконите на работния плот

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Ето как да показвате икони, да ги скривате или да променяте размера им в Windows.

Показване или скриване на иконите на работния плот

Щракнете с десен бутон (или натиснете и задръжте) върху работния плот, посочете Изглед и след това изберете Покажи иконите на работния плот, за да добавите или премахнете отметката от квадратчето.
Показване на икони на работния плот
 
 

Преоразмеряване на иконите на работния плот 

Щракнете с десен бутон (или натиснете и задръжте) върху работния плот, посочете Изглед и след това изберете Големи икони, Средни икони или Малки икони.