Показване, скриване или преоразмеряване на иконите на работния плот

Ето как да показвате икони, да ги скривате или да променяте размера им в Windows.

Показване или скриване на иконите на работния плот

Щракнете с десен бутон (или натиснете и задръжте) върху работния плот, посочете Изглед и след това изберете Покажи иконите на работния плот, за да добавите или премахнете отметката от квадратчето.


Преоразмеряване на иконите на работния плот 

Щракнете с десен бутон (или натиснете и задръжте) върху работния плот, посочете Изглед и след това изберете Големи икони, Средни икони или Малки икони.


Свойства

ИД на статията: 15058 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка