Закачане на приложения и папки към работния плот или лентата на задачите

Закачане на приложения към лентата на задачите

  • Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон) върху дадено приложение, след което изберете Още > Закачи към лентата на задачите.
  • Ако приложението вече е отворено на работния плот, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) бутона за лентата на задачите в приложението, след което докоснете или щракнете върху Закачи към лентата на задачите.


Добавяне на преки пътища на работния плот

  1. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон) върху работния плот, след което изберете Създаване > Пряк път.
  2. Въведете местоположението на елемента или изберете Преглед, за да потърсите елемента във файловия мениджър.
Свойства

ИД на статията: 15059 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка