Грешка C00D0FD6 на Windows Media Player

Windows Media Player не е затворен правилно. Възможна причина за възникването на проблема е повредена или несъвместима добавка. Като предпазна мярка всички незадължителни добавки са деактивирани.

Неща, които да опитате

Отстраняване на неизправности при добавки


 1. Изберете менюто Инструменти, посочете към Добавки, след което изберете всяка добавка, до чието име има отметка.

  Това забранява всички опционални добавки. Ако не виждате менюто Инструменти, натиснете Ctrl + M, за да се покаже лентата с менюта.
 2. Изберете менюто Инструменти, посочете към Добавки, след което изберете някоя от добавките.

  Това разрешава добавката.
 3. Изпълнете съдържанието, изпълнявано към момента на неочаквано затваряне на плейъра.
 4. Изпълнете едно от следните действия:
  • Ако плейърът се затвори неочаквано, изберете менюто Инструменти, изберете Опции, след което изберете раздела Добавки. Изберете последно разрешената добавка, след което изберете Премахни.
  • Ако плейърът не се затвори неочаквано, разрешете друга добавка, след което повторете стъпки 3 и 4, докато не идентифицирате повредената или несъвместимата добавка.

Свойства

ИД на статията: 15079 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка