Активиране на Windows 7 или Windows 8.1

Прилага се за: Windows 7Windows 8.1

Активирането помага да се удостовери, че вашето копие на Windows е оригинално и не е използвано на повече устройства, отколкото разрешават лицензионните условия за софтуер от Microsoft.

Продуктовият ключ на Windows представлява 25-знаков код, който се използва за активиране на Windows 7 или Windows 8.1. Той изглежда по следния начин:

ПРОДУКТОВ КЛЮЧ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Без продуктов ключ няма да можете да активирате своето устройство. 

Продуктовият ключ трябва да се намира в имейла за потвърждение, който сте получили след закупуването на Windows, да е включен в опаковката, с която сте получили компютъра си, или да е на сертификата за автентичност (COA), прикрепен към гърба или на дъното на компютъра ви.

За повече информация относно продуктовите ключове за Windows, както и къде да ги намерите за копие на Windows, която е инсталирано на вашия компютър, вж. Открийте своя продуктов ключ за Windows.