Защо не мога да се свържа?

Ако срещате затруднения със свързването към дадена мрежа, за да преминете онлайн, има няколко основни неща, които можете да опитате. И след това, ако те не дадат резултат, има някои по-разширени стъпки, които да изпробвате.
 

Използвайте програмата за отстраняване на неизправности с мрежата
Проверете основните настройки на компютъра
Нулирайте модема и маршрутизатора
Разберете дали проблемът е в модема, или при ISP
Проверете мрежовата карта
Изпълнете командите за работа в мрежа след използване на програмата за отстраняване на неизправности с мрежата
Други стъпки, които да опитате за маршрутизатораСвойства

ИД на статията: 15287 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка