Какви видове файлове мога да използвам в Movie Maker?

Можете да добавяте типовете видеофайлове, файлове за снимки и аудиофайлове по-долу в Movie Maker.

Проектни файлове

Типове проектни файлове (формат)Разширения на имената на файлове
Проектни файлове във формат Windows Movie Maker.mswmm
Проектни файлове във формат Movie Maker.wlmp

Видеофайлове

Типове видеофайлове (формат)Разширения на имената на файлове 
Файлове във формат Windows Media Video (WMV) .wmv
Мултимедийни файлове на Windows.asf и .wm
Файлове във формат AVCHD.m2ts, .mts и .m2t
Файлове във формат Apple QuickTime.mov и .qt
Файлове във формат DV‑AVI.avi
ТВ програми, записани от Microsoft – файлове.dvr-ms и .wtv
Филмови файлове във формат MPEG‑4.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 и .k3g
Филмови файлове във формат MPEG‑2.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob и .m2t
Филмови файлове във формат MPEG‑1.m1v
Файлове във формат Motion JPEG.avi и .mov

Файлове за снимки

Типове файлове за снимки (формат)Разширения на имената на файлове
Файлове във формат Joint Photographic Experts Group (JPEG).jpg, .jpeg, .jfif и .jpe
Файлове във формат Tagged Image File Format (TIFF).tif и .tiff
Файлове във формат Graphics Interchange Format (GIF).gif
Файлове във формат Windows Bitmap.bmp, .dib и .rle
Файлове за икони.ico и .icon
Файлове във формат Portable Network Graphics (PNG).png
Файлове за HD снимки.wdp

Аудиофайлове

Типове аудиофайлове (формат)Разширения на имената на файлове
Файлове във формат Windows Media Audio (WMA) .asf, .wm и .wma
Файлове във формат Pulse‑code Modulation (PCM).aif, .aiff и .wav
Файлове във формат Advanced Audio Coding (AAC).m4a
Файлове във формат MP3.mp3
Всички видеофайлове, поддържани в Movie Maker  


Свойства

ИД на статията: 15289 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка