Съобщения за поддръжката на Internet Explorer и .NET Framework 4.x


Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Създадени: 7 август 2014 г.


Актуализирано: 1 септември 2015 г. с цел пояснение след пускането на .NET 4.6

Microsoft предлага услуги за промяна в свят, насочен преди всичко към мобилните устройства и облака, така че клиентите да могат да правят повече и да постигат повече. Днес Microsoft обявява важна информация относно времевите линии за поддръжката на две полезни технологии – Internet Explorer и .NET Framework – за да се помогне на плановете на клиентите за преминаване към най-новите версии и да се гарантира, че ще предприемат необходимите стъпки да увеличат защитата си и да се възползват от най-новите издания на продуктите.

Съобщение за поддръжката на Internet Explorer

Най-новият Internet Explorer предлага подобрена защита, увеличена производителност, по-добра обратна съвместимост и поддръжка за модерните технологии, които подпомагат уеб сайтовете и услугите в наши дни. Microsoft насърчава клиентите да надстроят и да поддържат най-новия браузър за по-бързо и по-сигурно сърфиране в интернет.

Microsoft насърчава клиентите, които все още не използват най-новия браузър за своята операционна система, да извършат надстройка, за да се възползват от най-актуалната защита и функционалност. След 12 януари 2016 г. само най-актуалната версия на Internet Explorer, налична за поддържана операционна система, ще получава техническа поддръжка и актуализации на защитата, както е показано в таблицата по-долу:

 Платформа на Windows Версия на Internet Explorer
 Windows Vista SP2  Internet Explorer 9
 Windows Server 2008 SP2  Internet Explorer 9
 Windows 7 SP1   Internet Explorer 11
 Windows Server 2008 R2 SP1  Internet Explorer 11
 Windows 8.1 Update  Internet Explorer 11
 Windows Server 2012  Internet Explorer 10
 Windows Server 2012 R2  Internet Explorer 11
  


Microsoft препоръчва на клиентите, които използват по-стара версия на Internet Explorer като например Internet Explorer 8 на Windows 7 Service Pack 1 (SP1), да планират мигриране до една от посочените по-горе поддържани комбинации на операционна система и браузър най-късно до 12 януари 2016 г. Microsoft предлага ресурси за онлайн поддръжка, спомагащи на клиентите да извършват надстройка до текуща версия, а освен това са налични и множество услуги за внедряване и съвместимост, които осигуряват съдействие с мигрирането. Посетете Блога за Internet Explorer за указания и списък с ресурси за надстройка.

Клиентите може да имат приложения, които са разработени за предишни версии на Internet Explorer, като Internet Explorer 8. За да се улесни миграцията на приложения към текущи уеб стандарти, Корпоративният режим на Internet Explorer 11, издаден през април 2014 г., предлага по-добра съвместимост с по-стари версии и дава възможност на клиентите да изпълняват много наследени уеб приложения. Microsoft се ангажира да поддържа корпоративния режим, докато трае жизненият цикъл на поддръжката на операционната система. Например Windows 7 SP1 с Internet Explorer 11 с корпоративен режим ще бъде поддържан до края на разширената поддръжка на 14 януари 2020 г.

Допълнителна информация относно правилата за жизнения цикъл на поддръжката на Internet Explorer могат да бъдат открити тук..

Съобщения за поддръжката .NET Framework 4.x

Както най-новата версия на Internet Explorer предоставя на клиентите най-добра възможност за работа, така и .NET Framework предлага същото за разработчиците или за изградените на .NET Framework приложения. Най-новата версия на .NET Framework, версия 4.5.2, предлага нови функции за работния поток, подобрена диагностика, допълнителни подобрения на производителността и предоставя възможност за плавна актуализация без необходимост от повторно компилиране при надстройка от семейството на продуктите на .NET 4.x. 

След 12 януари 2016 г. Microsoft вече няма да поддържа .NET Framework 4.0, 4.5, и 4.51 от семейството .NET 4.x. Препоръчваме на клиентите и разработчиците, използващи .NET Framework 4, 4.5 или 4.5.1, да извършат текущата актуализация до .NET Framework 4.5.2 или по-скорошна версия не по-късно от 12 януари 2016 г., за да продължат да получават техническа поддръжка и актуализации на защитата. Поддръжката за .NET Framework 4.5.2, както и за всички останали версии на .NET Framework, като например 3.5 SP1, ще продължи да бъде налична в рамките на продължителността на жизнения цикъл за поддръжка на операционната система.

Още подробна информация за правилата за жизнения цикъл на поддръжка на .NET могат да бъдат открити тук. За допълнителна подробна информация относно .NET 4.5.2 посетете блога на Microsoft .NET Framework.


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.