Продукти, за които поддръжката завършва в първата половина на 2014 г.

В следния списък, който е актуален към януари 2014 г., са представени някои от продуктите, чиято поддръжка ще изтече в следващите 6 месеца. За изчерпателен списък на продуктите на Microsoft и времевите линии на правилата за жизнения им цикъл потърсете в базата данни за жизнения цикъл за поддръжка на продуктите.

Ако имате каквито и да е въпроси относно поддръжката на даден продукт, свържете се с вашия сътрудник по връзки с клиенти на Microsoft. Ако имате нужда от техническа поддръжка, посетете сайта Връзка с Microsoft.

Изтичащи сервизни пакети: Поддръжката за следните сервизни пакети ще приключи през следващите 6 месеца. Клиентите трябва да мигрират до следващия наличен сервизен пакет, за да продължат да получават актуализации на защитата и да отговарят на условията за други опции за поддръжка.

Изтичащи сервизни пакетиДата на влизане в сила 
Dynamics C5 2010 Service Pack 1
Dynamics GP 2010 Service Pack 2
Dynamics POS 2009 Service Pack 1
Поддръжката приключва на 8 юли 2014 г.
 Exchange Server 2010 Service Pack 2Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
Forefront Identity Manager 2010 R2
Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2
Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
  

Ключови продукти, които преминават от базова поддръжка към разширена поддръжка: Следните продукти ще преминат към разширена поддръжка през следващите 6 месеца. Разширената поддръжка продължава 5 години и включва актуализации на защитата без никакво заплащане и платена поддръжка на горещи поправки. Освен това Microsoft няма да приема искания за конструктивни промени или нови функции по време на фазата на разширена поддръжка.

Продукти, които преминават към разширена поддръжка Дата на влизане в сила
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Базовата поддръжка приключва на 8 юли 2014 г.
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Базовата поддръжка приключва на 8 юли 2014 г.
 Dynamics POS 2009Базовата поддръжка приключва на 8 юли 2014 г.
 Forefront Endpoint Protection 2010Базовата поддръжка приключва на 8 юли 2014 г.
Forefront Server Security Management ConsoleБазовата поддръжка приключва на 8 април 2014 г.
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express с Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express с Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 WorkgroupБазовата поддръжка приключва на 8 юли 2014 г.
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Базовата поддръжка приключва на 8 юли 2014 г.
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Базовата поддръжка приключва на 8 април 2014 г.
Windows Embedded POSReady 2009Базовата поддръжка приключва на 8 април 2014 г.
  


Ключови продукти, които преминават от разширена поддръжка към край на поддръжката: Следните продукти ще достигнат края на поддръжката през следващите 6 месеца. Няма да има нови актуализации на защитата, горещи поправки, които не са свързани със защитата, безплатни или платени опции за поддръжка със съдействие или онлайн актуализации на техническо съдържание.

Продукти, за които поддръжката приключваДата на влизане в сила
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
Поддръжката приключва на 8 юли 2014 г.
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student and Teacher Edition 2003
Office XP Web Components in Office 2003Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
 SharePoint Portal Server 2003Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
 Windows Fundamentals for Legacy PCsПоддръжката приключва на 8 април 2014 г.
 Windows SharePoint Services 2.0Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005Поддръжката приключва на 8 април 2014 г.


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.

Свойства

ИД на статията: 15345 – Последен преглед: 19.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка