Как да разреша клавиша NUM LOCK за екрана за влизане?

ЗАБЕЛЕЖКА Тази статия не се отнася за Windows NT 4.0 Terminal Server. Тя също не се отнася за Windows 2000 Server или за Windows 2000 Advanced Server, изпълняващ терминални услуги.


Описание на проблема

Състоянието на клавиша NUM LOCK зависи от потребителя, а по подразбиране NUM LOCK е забранен. Ако искате клавишът NUM LOCK да бъде разрешен за използване, преди потребителят да натисне CTRL+ALT+DEL за влизане, трябва да използвате редактора на системния регистър, за да промените поведението по подразбиране.


За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и после следвайте стъпките в съветника.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За да разрешите NUM LOCK преди потребителят да влезе, изпълнете следните стъпки:
  1. Стартирайте редактора на системния регистър.
  2. Преминете към HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard.
  3. Променете стойността за InitialKeyboardIndicators от 0 на 2.

Това реши ли проблема?

Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете тази статия по-нататък. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

Препратки

217884 Връщане в начално състояние на настройката на NUM LOCK след излизане от терминален сървър
262625 Задаване на състоянието на NUM LOCK с помощта на скрипт за влизане в системата

Свойства

ИД на статията: 154529 – Последен преглед: 27.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка