Настройки за стартиране на Windows (вкл. безопасен режим)

Прилага се за: Windows 8.1Windows RT 8.1

С настройките за стартиране на Windows можете да стартирате Windows в различни разширени режими за отстраняване на неизправности, които да ви помогнат да откриете и коригирате проблеми на вашия компютър.

Навигиране до настройките за стартиране на Windows в „Настройки на компютъра“

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете в долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)
 2. В Настройки на компютъра докоснете или щракнете върху Актуализиране и възстановяване, след което докоснете или щракнете върху Възстановяване.
 3. Под Разширено стартиране докоснете или щракнете върху Рестартирай сега.
 4. След рестартиране на компютъра на екрана Избор на опция докоснете или щракнете върху Отстраняване на неизправности. Ако опцията Настройки за стартиране не се показва, докоснете или щракнете върху Разширени опции.
 5. Докоснете или щракнете върху Настройки за стартиране и след това върху Рестартиране.
 6. На екрана Настройки за стартиране изберете настройката за стартиране, която желаете.
 7. Влезте в компютъра с потребителски акаунт с администраторски права.

Навигиране до настройките за стартиране на Windows в Windows средата за възстановяване

Ако не можете да стартирате компютъра, следвайте тези инструкции, за да стигнете до Windows средата за възстановяване. Трябва да свържете клавиатура, за да изпълните стъпките.

 1. Направете едно от следните неща в зависимост от това дали имате инсталационен носител (като например DVD диск или USB флаш устройство):
  • Ако имате инсталационен носител за Windows 8.1, стартирайте компютъра от инсталационния носител. Поставете DVD диска или USB флаш устройството и рестартирайте компютъра. Ако се покаже съобщението „Press any key to boot from DVD“ (Натиснете произволен клавиш за зареждане от DVD диск), изпълнете указанието. Ако не виждате съобщението, вероятно трябва да смените реда на стартиране в настройките на компютъра в BIOS, така че да се стартира първо от DVD диска или USB устройството. Когато видите страницата Инсталиране на Windows, докоснете или щракнете върху Поправяне на вашия компютър, за да стартирате Windows средата за възстановяване.
  • Ако нямате инсталационен носител, използвайте бутона за захранването, за да рестартирате вашия компютър три пъти. Така ще се стартира Windows средата за възстановяване.
 2. В Windows средата за възстановяване на екрана Избор на опция докоснете или щракнете върху Отстраняване на неизправности.
 3. Докоснете или щракнете върху Настройки за стартиране. Ако не виждате Настройки за стартиране, докоснете или щракнете върху Разширени опции, след което докоснете или щракнете върху Настройки за стартиране.
 4. Докоснете или щракнете върху Рестартиране, след което изчакайте компютърът да се рестартира.
 5. На екрана Настройки за стартиране изберете опция.
 6. Влезте в компютъра с потребителски акаунт с администраторски права.

Някои опции, като например безопасният режим, стартират Windows в ограничено състояние, в което се изпълняват само основните програми. Други опции стартират Windows с разширени функции (които обикновено се използват от системни администратори и ИТ специалисти). За допълнителна информация посетете уеб сайта на Microsoft TechNet за ИТ специалисти.