Възстановяване на изгубени или изтрити файлове

Прилага се за: Windows 7

Ако не можете да намерите даден файл на компютъра или случайно сте променили или изтрили файл, можете да го възстановите от архивно копие (ако използвате архивирането в Windows) или може да опитате да го възстановите от предишна версия. Предишните версии са копия на файловете и папките, които Windows записва автоматично като част от точка на възстановяване. Предишните версии понякога се наричат скрити копия.