Възстановяване на изгубени или изтрити файлове

Ако не можете да намерите даден файл на компютъра или случайно сте променили или изтрили файл, можете да го възстановите от архивно копие (ако използвате архивирането в Windows) или може да опитате да го възстановите от предишна версия. Предишните версии са копия на файловете и папките, които Windows записва автоматично като част от точка на възстановяване. Предишните версии понякога се наричат скрити копия.
 
Възстановяване на файлове от архивно копие
Възстановяване на файлове от предишни версии
Свойства

ИД на статията: 17119 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка