Правила за жизнения цикъл на поддръжката на сервизни пакети

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Като част от усилията за постоянно подобряване на софтуера на Microsoft се създават и пускат на пазара актуализации и поправки на разпознати проблеми. Много от тези поправки редовно се съчетават в един пакет (наречен сервизен пакет), който е предложен за инсталиране. Фазите както за основната поддръжка, така и за разширената поддръжка за софтуера изискват поддържаният сервизен пакет на продукта да е инсталиран, за да се продължи получаването на пълна поддръжка (включително актуализации на защитата и актуализации на лятното часово време).


Правила за поддръжка на сервизни пакети
  • Когато се издаде нов сервизен пакет, Microsoft ще предостави 12 или 24 месеца поддръжка за предишния сервизен пакет в зависимост от семейството продукти (например Windows, Office, сървъри или инструменти за разработчици)
  • Когато поддръжката за даден сервизен пакет завърши, Microsoft вече няма да предоставя нови актуализации за защитата, актуализации на лятното часово време или други актуализации за този сервизен пакет, които не са свързани със защитата. Поддръжката ще продължи да бъде достъпна според описаното по-долу в разумни търговски граници
  • Когато поддръжката за даден продукт завърши, поддръжката на всички сервизни пакети за този продукт също ще завърши. Жизненият цикъл за поддръжка на продукта отменя правилата за поддръжка на сервизния пакет
  • Времевите линии на поддръжка за сервизните пакети ще останат последователни в рамките на семейството продукти 
  • Microsoft ще публикува конкретни времеви линии на поддръжка за предишен сервизен пакет, когато новият сервизен пакет се издаде
Клиенти са окуражавани да използват само изцяло поддържания сервизен пакет, което гарантира, че използват най-новата и най-защитена версия на закупения продукт.

Microsoft предлага поддръжка в разумни търговски граници за потребителите на поддържаните продукти с версии на сервизните пакети, които не се поддържат изцяло:

Поддръжка в разумни търговски граници за инциденти с поддръжката ще бъде предоставена чрез отдела за обслужване и поддръжка на клиенти на Microsoft и предложенията за контролирана поддръжка на Microsoft (като например поддръжка тип Premier ). 
Ако инцидентът с поддръжка изисква ескалиране на проблема до разработчиците за получаване на допълнителни инструкции, налага използване на актуализация на защитата или актуализация, която не е свързана със защитата, клиентите ще бъдат помолени да направят надграждане до изцяло поддържан сервизен пакет.
Поддръжката в разумни търговски граници не включва опция за ангажиране на ресурсите за разработка на продуктите на Microsoft. Техническите методи за отстраняване на проблемите може да са ограничени или да не са възможни. 

Таблицата на продуктовите семейства на Microsoft и продължителността на поддръжката на сервизни пакети за всяко от тях е следната: 

Семейство продуктиПродължителност на поддръжката на сервизни пакети
 Клиенти и сървъри на Windows 24 месеца
 Dynamics 24 месеца
 Office 12 месеца
 Сървъри 12 месеца
 Инструменти за разработчици 12 месеца
 Потребителски софтуер, мултимедия и игри 12 месеца


Тези правила за поддръжката позволяват на клиентите да получават съществуващите актуализации, които не са свързани със защитата, или да изискват нови такива актуализации за изцяло поддържаните сервизни пакети по време на фазата на базовата поддръжка.

Сервизните пакети не се модифицират автоматично, за да включат актуализации, които не са свързани със защитата и са разработени след датата на първоначалното публикуване на сервизния пакет. По-стар сервизен пакет може да бъде модифициран така, че да включва актуализации, които не са свързани със защитата и са разработени след издаването на сервизния пакет. Свържете се с Microsoft и заявете модификацията.

Актуализациите на защитата, издавани с бюлетини от Microsoft Security Response Center, ще се преработват и вграждат само в поддържаните сервизни пакети. Актуализациите на лятното часово време и часовата зона се създават само за напълно поддържани сервизни пакети.

Microsoft настоятелно препоръчва клиентите да направят оценка на текущите сервизни пакети и да ги инсталират възможно най-бързо, за да се осигури наличието на най-новия софтуер за защита в техните системи. 

Тези преработени правила са в сила от 13 април 2010 г.


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 17138 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка