Правила за поддръжка през жизнения цикъл на онлайн услугите на Microsoft

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

За онлайн услуги за фирми и разработчици

Онлайн услугите предоставят на клиентите нови начини за въвеждане на промени в тяхната ИТ среда. Тези промени често са по-бързи и изискват от клиентите да бъдат нащрек за предстоящи промени в тяхната базирана в облака услуга.

Microsoft отчита, че онлайн услугите по своята същност са по-динамични и въпреки че предоставят на фирмите повишена гъвкавост, изискват правила за жизнения цикъл на поддръжката, за да се осигури предвидимост на услугите. ИТ организациите, запознати със стандартните правила на Microsoft за жизнения цикъл на поддръжката за локален софтуер, ще разберат, че онлайн правилата осигуряват съгласуваността и предвидимостта на жизнения цикъл на поддръжката, които те очакват от Microsoft. 

За допълнителни подробности относно правилата за услугите в облака на Microsoft Azure вижте ЧЗВ за Microsoft Azure Cloud Services.

Правила за жизнения цикъл за поддръжка на онлайн услуги за фирми и разработчиците

Правилата за онлайн услугите за фирми и разработчици предлагат три основни функции:

Наличност на поддръжка

  • Услугите за поддръжка на Microsoft ще са налични за продължителността на клиентското споразумение с Microsoft за онлайн услугата.
Известяване

  • Освен ако не е посочено друго, Microsoft ще предостави известия за всички онлайн услуги на Microsoft за фирми и разработчици, когато клиентите трябва да предприемат действие, за да избегнат значително влошаване на нормално използване на онлайн услугата.
Непрекъснатост на услугата и миграция 

  • Microsoft ще предостави най-малко 12-месечно предизвестие, преди да прекрати онлайн услуга за фирми и разработчици, без да предоставя наследник на услугата, с изключение на безплатните услуги или изданията за предварителен преглед. 


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 17139 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка