Общи въпроси относно правилата за жизнения цикъл

На тази страница: 


ЗАБЕЛЕЖКА: ЧЗВ бяха актуализирани на 22 ноември 2016 г.

 Правила 

1. Какви са правилата на Microsoft за жизнения цикъл?
2. Тези правила общоприложими ли са?
3. Защо са въведени правилата за жизнения цикъл?
4. Как бяха създадени правилата за жизнения цикъл?
5. Ако имам няколко продукта на Microsoft, сроковете за жизнения цикъл еднакви ли ще са за всички тях?
6. От кога влизат в сила правилата за жизнения цикъл и кои продукти се покриват от тях?
7. По какъв начин клиентите и партньорите биха могли да планират жизнения цикъл за продукти, които още не са налични или все още се намират във фазата на базова поддръжка?
8. Има ли различни правила за жизнения цикъл за потребителите и фирмите относно операционната система Windows?
9. Какви са правилата за жизнения цикъл за добавките за програми?
10. Какви са правилата за жизнения цикъл за инструменти?
11. Какви са правилата за жизнения цикъл за продукти или компании, придобивани от Microsoft?
12. Какви са правилата за жизнения цикъл за второстепенните издания на основни продукти?

 Дефиниции 

13. Какво има предвид Microsoft под основен или второстепенен продукт?
14. Какво е компонент на продукт на Microsoft?
15. Как да разбера с кой продукт или платформа е свързан даден компонент?
16. Какво е добавка за програма?
17. Какво е инструмент?

 Сервизни пакети и актуализации 

18. Колко дълго предоставяте актуализации на защитата за вашите продукти?
19. Какви са правилата за сервизните пакети?
20. Задължително ли е да е инсталиран най-новият сервизен пакет, за да инсталирам актуализация, свързана със защитата, или актуализация, която не е свързана със защитата?
21. Задължителна ли е програмата за разширена поддръжка за гореща поправка, за да могат клиентите да получават актуализации на защитата?
22. Ще издаде ли някога Microsoft актуализации, които не са свързани със защитата, по време на фазата на разширената поддръжка без разширена поддръжка за гореща поправка?
23. Какво се случва, ако Microsoft издаде актуализация на защитата в същия ден, в който приключва поддръжката за даден продукт?

 Поддръжка

24. Каква е разликата между базовата поддръжка, разширената поддръжка и онлайн поддръжката на самопомощ?
25. Началната дата на жизнения цикъл първата дата ли е, на която мога да получа техническа поддръжка за даден продукт?
26. Кой може да получава поддръжка по време на фазата на разширена поддръжка?
27. Microsoft ще предложили ли поддръжка, надхвърляща разширената поддръжка, за софтуер за операционни системи за фирми и разработчици и настолни такива?
28. Как работят правилата за жизнения цикъл по отношение на поддръжката от тип Premier?
29. Как могат клиентите, които нямат споразумение за поддръжка от тип Premier, да получат разширена поддръжка за гореща поправка за актуализации, които не са свързани със защитата?
30. Задължителна ли е програмата за разширена поддръжка за гореща поправка, за да могат клиентите да получават актуализации на защитата?
31. Ако използвам продукт на Microsoft, който в момента се поддържа съгласно правилата за жизнения цикъл, но операционната ми система вече не се поддържа, мога ли все пак да получавам поддръжка?
32. След като офертите за подпомогната и платена поддръжка от Microsoft са изтекли, какви са опциите, с които разполагам, ако искам да продължа да получавам поддръжка?
33. Не са ми необходими актуализации, които не са свързани със защитата. Нуждая се само от поддръжка по телефона по време на фазата на разширена поддръжка. Трябва ли да имам договор за разширена поддръжка за гореща поправка?
34. Как правилата за жизнения цикъл ще се отразят на опциите за поддръжка по телефона и онлайн, които са персонализирани според нуждите на домашните потребители и клиентите с домашни офиси?
35. Как се поддържат компонентите според правилата за жизнения цикъл на Microsoft?

 Разни въпроси

36. Колко дълго мога законно да използвам софтуер на Microsoft след получаването на лиценз за него? Засяга ли се срокът на софтуерния ми лиценз от правилата за жизнения цикъл?

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 
Свойства

ИД на статията: 17140 – Последен преглед: 4.01.2017 г. – Редакция: 2

Обратна връзка