ЧЗВ за Правила за жизнен цикъл на Microsoft


 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 20 март 2018 г.

 

 Дефиниции 

 Защита 

 Поддръжка

 

 Разни въпроси

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.