Архивиране и възстановяване на вашите файлове

Винаги е добре да разполагате с архивно копие. Поддържайте копия на файловете си на друго устройство, в случай че нещо се случи с оригиналите.

Настройване на вашето архивиране

Изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, изберете Настройки > Актуализиране и защита > Архивиране > Добавяне на устройство и изберете външно устройство или мрежово местоположение за вашите архивни копия.

Страница с настройки за архивиране

Всичко е готово. На всеки час ще архивираме всичко във вашата потребителска папка (C:\Users\username). За да промените кои файлове да се архивират или колко често да се извършват архивирания, отидете в Още опции.

Възстановяване на вашите файлове

Ако ви липсва важен файл или папка, ето как да си я върнете:

  1. Въведете Възстановяване на файлове в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете Възстановяване на файловете с файловата хронология.

  2. Потърсете файла, който ви е необходим, след което използвайте стрелките, за да видите всичките му версии.

  3. Когато откриете желаната от вас версия, изберете бутона Възстановяване, за да я запишете в първоначалното й местоположение. За да я запишете на друго място, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Възстановяване, изберете Възстановяване в, след което изберете ново местоположение.

Свойства

ИД на статията: 17143 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 10

Обратна връзка