Какво представлява Microsoft Security Essentials?

Прилага се за: Windows 7

 

Microsoft Security Essentials достигна край на обслужването на 14 януари 2020 г. и вече не е наличен като файл за изтегляне. Microsoft ще продължи да пуска актуализации на подписи (включително на машина) за обслужващи системи, работещи в момента с Microsoft Security Essentials, до 2023 г. 
 
Защо Microsoft Security Essentials вече не е налично?
Windows 7 вече не се поддържа и осъществяването на нови инсталации на Microsoft Security Essentials е прекратено. Препоръчваме на всички клиенти да преминат към Windows 10 и Windows Defender Antivirus за нашата най-добра опция за защита.
 

Ще продължи ли Microsoft Security Essentials да се изпълнява на моята система?
Да, ще продължим да предоставяме актуализации на подписи за Microsoft Security Essentials до 2023 г.