Промяна на изображението на акаунта

  1. Изберете бутона Старт

    икона на емблемата на Windows
    , след което изберете Настройки > Акаунти > Вашата информация.

  2. Под Създаване на изображение изберете Търсене на такова . Или, ако устройството ви има камера, изберете Камера и дайте поле за изява на вътрешния си творец като портретен фотограф.

Свойства

ИД на статията: 17152 – Последен преглед: 18.08.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)