Поддържане на актуализиран компютър

Прилага се за: Windows 10

Улеснихме поддържането на актуално състояние на Windows с най-новите функции и подобрения – и с по-малко прекъсвания и рестартирания, когато използвате компютъра си най-активно.

Страхотната новина е, че не се налага да правите нищо, за да получите най-новите актуализации, тъй като те ще се изтеглят и инсталират автоматично, когато са налични. (Освен ако не сте на връзка с измерено потребление, в който случай актуализациите няма да се изтеглят, докато вие самите не ги изтеглите.)

Понякога компютърът може да се наложи да рестартира, за да завършите инсталирането на актуализациите. Можете да зададете активни часове, за да ни уведомите кога обикновено използвате компютъра си и да предотвратите неподходящи рестартирания.

  1. Изберете бутона Старт

    икона на емблемата на Windows
    , след което изберете Настройки > Актуализиране и защита > Windows Update, а след това изберете Промяна на активните часове.

    Екранна снимка на диалоговия прозорец за промяна на активните часове

  2. Изберете часове за начало и край на активните часове, след което изберете Запиши.