Добавяне на принтер

За да се свържете с принтер в мрежа, изберете бутона „Старт“

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Устройства > Добавяне на принтер или скенер. Изберете този, който искате, след което изберете Добавяне на устройство.

Екран „Устройства“ в „Настройки“

Ако вашият принтер се свързва с компютъра чрез кабел, просто го включете. Вашият принтер ще се свърже автоматично и компютърът ще изтегли правилните драйвери. След това започнете да печатате.

Свойства

ИД на статията: 17155 – Последен преглед: 6.12.2016 г. – Редакция: 15

Обратна връзка