Свързване с Bluetooth устройства

Благодарение на Bluetooth може да използвате всякакви безжични устройства с вашия компютър с Windows – Bluetooth слушалки, високоговорители, телефони, устройства за проследяване на фитнес упражнения – това са само някои от тях. Започнете, като сдвоите вашето Bluetooth устройство с компютъра. Начинът, по който можете да направите това, зависи от вида на използваното Bluetooth устройство.

Свързване на Bluetooth слушалки, високоговорител или друго аудиоустройство

 1. Включете Bluetooth аудиоустройството и го направете откриваемо.

  Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. Включете Bluetooth на вашия компютър, ако вече не е включен. За да направите това, в лентата на задачите изберете работен център > Bluetooth.

 3. В работния център изберете Свързване > името на устройството.

  Процедура за свързване към bluetooth от лентата на задачите

 4. Следвайте допълнителните инструкции, които може да се покажат. В противен случай сте готови и свързани.

  Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включен Bluetooth.

Свързване на Bluetooth клавиатура, мишка или друго устройство

 1. Включете устройството и го направете откриваемо.

 2. Изберете бутона „Старт“

  икона на емблемата на Windows
  , след което изберете Настройки > Устройства > Bluetooth.

 3. Включете Bluetooth > изберете устройството > Сдвояване.

 4. Следвайте всички допълнителни инструкции, ако такива се покажат.

Свойства

ИД на статията: 17156 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 9

Обратна връзка