Организиране на приложенията

Закачайте приложения към менюто „Старт“, за да виждате новости в реално време за събитията във вашия свят, като например нови имейли, следващия ви ангажимент или прогнозата за времето през уикенда. Когато закачите приложение, то се добавя към менюто „Старт“ като нова плочка.

Закачане на приложения към „Старт“

  1. Изберете бутона Старт

    икона на емблемата на Windows
    и натиснете и задръжте (или щракнете с десния бутон върху) приложението, което искате да закачите.

  2. Изберете Закачи към Старт.

    Закачане на приложения към „Старт“

След като закачите ново приложение, го преоразмерете. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) плочката на приложението, изберете Преоразмеряване, след което изберете желания размер на плочката.

Групиране на приложения

След като закачите приложение, преместете го в група.

За да създадете нова група плочки, преместете плочка на приложение нагоре или надолу, докато се появи елементът за разделяне на групи, след което пуснете плочката. Премествайте приложения в групата и извън нея, за да организирате плочките за перфектна продуктивност.

Анимирано GIF изображение на плочка, която се премества в нова група в менюто „Старт“

За да наименувате новата група, изберете празното място над новата група и въведете име.

Свойства

ИД на статията: 17176 – Последен преглед: 2.08.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка