Извеждане на „Старт“ на цял екран

Прилага се за: Windows 10

За да направите "Старт" на цял екран и да видите всичко в един изглед, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Персонализиране > Старт и след това включете използване на " Старт на цял екран".

При следващото отваряне на „Старт“, стартовият екран ще заеме целия работен плот. Изберете всички приложения за изглед на цял екран за всички ваши приложения и програми или залепвайте със закачени плочки за по-динамичен изглед.

Image of full screen Start with callout of the menu buttons

  1. Меню (разширява се, за да покаже имената за всички елементи от менюто)

  2. Закачени плочки

  3. Всички приложения

Ако просто искате малко да преоразмерите менюто „Старт“, за да го направите по-високо или по-широко, изберете горната или страничната граница и я плъзнете.