По-лесно използване на компютъра

Прилага се за: Windows 10

Настройването на компютъра ви, за да стане по-достъпен за използване, се състои само от няколко стъпки. Повечето опции за улеснен достъп са налични в настройките. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп .

Често използваните опции също са налични от екрана за влизане. Изберете бутона Улеснен достъп в долния десен ъгъл, за да ги видите.

Опции за улеснен достъп на екрана за влизане

Опциите за улеснен достъп могат да ви помогнат да:

  • Използване на компютъра без дисплей. Разказвачът ви позволява да слушате аудио описания за елементи на екрана като текст и бутони.

  • Вижте елементите на екрана. Направете съдържанието на екрана си по-голямо с помощта на „Лупа” или използвайте режима на повишена четливост.

  • Използване на вашата клавиатура. Включване на оставащите клавиши, превключващите клавиши, филтърните клавиши или екранната клавиатура.

  • Използване на вашата мишка. Променете размера на показалеца или включете клавишите на мишката, за да използвате клавиатурата си за преместване на мишката.