Вижте какво има в менюто „Старт“

Прилага се за: Windows 10

Приложения, настройки, файлове – всички те могат да бъдат намерени в менюто „Старт“. Просто изберете бутона Старт в лентата на задачите. След това го персонализирайте, като закачате приложения и програми или местите и прегрупирате плочки. Ако се нуждаете от повече място, преоразмерете менюто „Старт“.

Вашите приложения и програми – на ваше разположение


Отворете Файлов мениджър, „Настройки“ и други приложения, които често използвате от лявата страна на менюто „Старт“. Превъртете надолу списъка с приложения, за да видите всички приложения и програми по азбучен ред, от А до Xbox.

Изнесено поле за икони на меню, акаунти, „Файлов мениджър“, „Настройки“ и захранване.

  1. Меню (разширява се, за да покаже имената за всички елементи от менюто)

  2. Акаунт

  3. Файлов мениджър

  4. Настройки

  5. Захранване

Мощта е у вас


Заключете или излезте от своя компютър, преминете към друг акаунт или променете вашето изображение на акаунт, като изберете вашето изображение (или иконата за акаунти, ако не сте добавили лично изображение) в лявата част на менюто „Старт“.

Опции на менюто за изображение на акаунт в менюто „Старт“

Когато сте готови да се отдалечите за известно време, използвайте бутона за захранването  в долната част на менюто „Старт“, за да накарате компютъра ви да заспи, да го рестартирате или изключите напълно.

За да направите други промени в начина, по който изглежда меню „Старт“, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Персонализиране > Старт , за да промените кои приложения и папки да се показват в менюто „Старт“.

Настройки на менюто „Старт“