Откриване на вашите известия

Windows 10 поставя известията и бързите действия в работния център – точно в лентата на задачите – където може да достигнете до тях веднага.

За да отворите работния център от лентата на задачите, изберете иконата на работния център . (Също така може да плъзнете бързо навътре от десния край на екрана или да натиснете клавиша с емблемата на Windows

икона на емблемата на Windows
+ A.)

Работен център

Известия с един поглед

Ако дадено известие има стрелка отдясно, изберете стрелката, за да прочетете повече или да предприемете действие – като отговор на съобщение – без да трябва да отворите свързаното приложение или друг подател на известие. Не искате да предприемате никакви действия? Изчистете известието, като го изберете и плъзнете извън екрана надясно или като изберете бутона за изчистване.

Искате ли да виждате известия от някои приложения преди другите в работния център? Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) името на групата за известия и изберете Превръщане на тази група в група с висок приоритет. Известия от податели с висок приоритет винаги се появяват над известията от податели с обикновен приоритет.

Известия в работния център

Използване на клавишни комбинации

Бързите действия ви отвеждат направо до настройките и приложенията, които вероятно използвате често – от Bluetooth до настройките за яркост. Когато отворите работния център, ще видите всичките си достъпни бързи действия. Свийте ги, за да виждате само най-популярните избори.

Мрежа с бързи действия в работния център

Свойства

ИД на статията: 17203 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 11

Обратна връзка