Създаване на видеоклипове

Прилага се за: Windows 10

Създайте видеоклип в приложението „Снимки“, който да разказва вашата история с музика, текст, движение и 3D ефекти.

Автоматично създаване на видеоклип


Създаване на видеоклип автоматично от албум

Най-лесният начин за създаване на видеоклип е да позволите на приложението „Снимки“ да го направи вместо вас. В „Снимки“ изберете Създаване > Видеоремикс и изберете снимките и видеоклиповете, които искате да включите. Или отворете албум и изберете бутона Изпълни  за автоматично създаване на видеоклип. Изберете Ремиксирай го за мен  за незабавна промяна на външния вид и работата посредством повторно комбиниране на снимки, музика и стилове.

За по-голям контрол върху начина, по който изглежда и звучи вашият видеоклип, изберете Редактиране на копие. Ще намерите опции за добавяне на текст, музика, движение, филтри и 3D ефекти.

Създаване на видеоклип от нулата


Редактиране на видеопроект в приложението „Снимки“

За да създадете нов видеоклип, които можете да редактирате от начало до края, изберете Създаване > Видеопроект. Изберете снимките и видеоклиповете, които искате да включите, изберете Добавяне и след това задайте име на своя видеоклип.

За да промените изгледа и усещането на всяка снимка или видеоклип, които сте включили, го изберете в долната част и след това изберете бутон като Изрязване  (само за видеоклипове), Филтри, Текст, или Движение. За да приложите тема, която променя едновременно филтри, музика, стил на текста и движение за целия видеоклип, изберете Теми.

Добавяне на музика

За да добавите или промените музиката за целия видеоклип, изберете Музика близо до горната част. Ако изберете една от препоръчаните песни, музиката автоматично ще се настрои към продължителността на видеоклипа.

Добавяне на 3D ефекти към видеоклипове

Светкавица и пеперуди са добавени към видеоклипа като 3d ефекти

Ако сте включили видеофайл като част от вашия проект, можете да добавите 3D ефекти към него (като например светкавица, искри или пеперуди, които пърхат през сцената). За да направите това, изберете видеофайла в долната част на видеопроекта, изберете 3D ефекти и след това изберете ефекта, който искате да добавите. Плъзнете ръбовете на ефекта, за да настроите размера и разполагането.

За да изрежете видеоклип, изберете Изрязване , плъзнете белите кръгове до мястото, на което искате видеоклипът да започва и приключва, след което изберете Готово .

Споделете вашата история


Когато сте готови с редактирането на видеоклипа си и сте готови да го споделите, изберете Експортиране или споделяне . Изберете размер на файл и когато е готов, изберете Споделяне в социални мрежи, имейл или друго приложение