Защо не мога да премина онлайн?

Срещате затруднения със свързването в Windows? Първо опитайте следните основни решения. Ако все още имате проблеми, можете да изпробвате по-разширените стъпки в: Коригиране на проблеми с мрежовата връзка.

Използване на програмата за отстраняване на неизправности с мрежата

Позволете на Windows да се опита да помогне с отстраняването на проблема. Изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Мрежа и интернет > Състояние > Система за отстраняване на неизправности в мрежата под Промяна на мрежовите настройки.

Ако това не помогне и използвате кабелна връзка, се уверете, че и двата края на Ethernet кабела ви са стабилно свързани към компютъра и маршрутизатора или модема.

Ако изпитвате затруднения при свързването към Wi‑Fi

Ето някои неща, които може да опитате да направите:

 • Уверете се, че Wi-Fi мрежата е включена. Изберете бутона Старт

  икона на емблемата на Windows
  , след което изберете Настройки > Мрежа и интернет > Wi‑Fi , за да проверите. След това изберете Показване на налични мрежи и ако се появи мрежа, която очаквате да видите в списъка, я изберете > Свързване.

 • Уверете се, че физическият превключвател за Wi‑Fi на лаптопа е включен. (Когато е включен, обикновено се показва светлинен индикатор.)

 • Изберете бутона Старт

  икона на емблемата на Windows
  , след което изберете Настройки > Мрежа и интернет > Самолетен режим и изключете самолетния режим, ако е включен.

 • Преместете се по-близо до маршрутизатора или точката на достъп.

Изображение на страницата с настройки на „Мрежа и интернет“

Ако никое от тези неща не помогне, рестартирайте Wi‑Fi маршрутизатора. Това трябва да бъде едно от последните неща, които може да опитате.

Може вместо това да успеете да се свържете към мобилна мрежа. Изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Мрежа и интернет и вижте дали Мобилна мрежа се показва в списъка с настройки.

Не виждате името на своята домашна Wi‑Fi мрежа?

Уверете се, че маршрутизаторът е настроен да излъчва името на мрежата:

 1. Свържете компютъра с маршрутизатора с помощта на Ethernet кабел.

 2. Отворете уеб браузъра си и въведете IP адреса на вашия безжичен маршрутизатор. (Например 192.168.1.1 или 172.16.0.0 – проверете документацията за маршрутизатора, за да намерите IP адреса по подразбиране.)

 3. Влезте с вашето потребителско име и парола, след което се уверете, че опцията, означена Разрешаване на SSID излъчване, Безжично SSID излъчване или нещо подобно, е включена. Тази настройка често е на страницата за настройки на безжична връзка.

Свойства

ИД на статията: 17220 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 15

Обратна връзка