Регулиране на силата на звука

Задайте силата на звука, която е подходяща за телефонни обаждания, музика и др.

За телефонни обаждания

За да промените колко силно звъни телефонът, натиснете бутона Увеличи силата на звука или Намали силата на звука на телефона, след което задръжте един от тях, докато получите желаната сила на звънене. Звуците за известия също ще се изпълняват на това ниво.

Показва полето „Звънец + известия“

Какво да правите, когато сте на кино или някъде другаде, където не искате телефонът да звъни? Press the Volume up or Volume down button, then select Ringer in Ringer + Notifications. You'll see this icon at the top of your screen if Vibrate is turned on, or this one if it's turned off.

За да промените силата на звука по време на обаждане, натиснете бутона Увеличи силата на звука или Намали силата на звука.

За музика и приложения

Когато слушате музика или когато се възпроизвежда друго аудио, натиснете бутона за Увеличаване на силата на звука или за Намаляване на силата на звука на вашия телефон. Задръжте натиснат един от двата бутона или плъзнете плъзгача в Мултимедия + приложения, за да настроите звука на музиката до желаното от вас ниво.

To mute music or other audio that's playing, press Volume up or Volume down, then select Speaker in Media + Apps.

Свойства

ИД на статията: 17226 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка