Бутони „Назад“, „Старт“ и „Търсене“

Бутоните Назад , Старт

икона на емблемата на Windows
и Търсене ви помагат да навигирате във вашия телефон с Windows и правят цял куп други неща. На телефони, които не разполагат с хардуерните бутони за навигация, навигационната лента поставя тези бутони на самия екран.

Изображение на навигационната лента

Назад

Изберете бутона Назад , за да се върнете един екран назад. Телефонът ще ви връща една страница назад при всяко натискане на Назад , докато стигнете до „Старт“.

Натиснете и задръжте бутона Назад , за да отворите превключвателя на приложенията и да прегледате всички приложения, които в момента са отворени на телефона. Изберете което и да е приложение, за да го прегледате. Можете да оставите отворени повече приложения от когато и да е досега, без това да засяга живота на батерията – навигацията само ще постави на пауза приложението там, докъдето сте стигнали.

„Старт“

При всеки избор на бутона Старт

икона на емблемата на Windows
ще се връщате към стартовия екран, независимо къде се намирате на телефона или какво правите.

Натиснете и задръжте бутона Старт

икона на емблемата на Windows
и екранът ще се плъзне надолу, така че да можете да стигнете до елементите в горната част с една ръка. За да плъзнете екрана отново нагоре, изберете черното пространство в горната част на екрана.

GIF на режим за използване с една ръка

Търсене

Ако Cortana е налична във вашия регион, изберете бутона Търсене , за да я накарате да търси вместо вас. Натиснете и задръжте бутона Търсене , за да говорите на Cortana.

Свойства

ИД на статията: 17230 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка