Архивирайте вашето устройство с Windows 10 Mobile.

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Дръжте спомените си в безопасност, като съхраните снимките, текстовите съобщения, приложенията и настройките на вашето устройство с Windows 10 Mobile в облака. По този начин ще имате нещата, от които се нуждаете, на нов телефон – дори ако старият ви е предал Богу дух.

Ако искате да архивирате вашия компютър, вижте Архивиране и възстановяване в Windows 10.

  • За да архивирате настройките (включително оформлението на стартовия екран и акаунтите ви) и данните на приложенията (като например рекорди или хронология на разговори), плъзнете бързо към списъка с всички приложения от Старт , изберете Настройки > Актуализация и защита > Архивиране, след което включете и двете опции. Ние автоматично ще архивираме тази информация веднъж дневно, когато сте свързани към Wi-Fi и източник на захранване.

  • За да архивирате вашите текстови съобщения, синхронизирайте ги между мобилните си устройства с Windows 10. Отидете в Настройки > Система > Съобщения и включете Синхронизиране на съобщения между устройства.

  • За снимки и видеоклипове отидете в OneDrive > Меню > Настройки > Качване от камерата, след което включете автоматичното качване. От сега нататък снимките, които правите или записвате на телефона си, ще се качват автоматично в OneDrive—безплатното онлайн съхранение, което се предоставя с вашия акаунт в Microsoft.

За повече информация относно съвместната работа на вашия телефон и компютър, вижте Безпроблемно превключване между телефона и компютъра ви и Помощ за свързване на телефона и компютъра ви