Смяна на изгледите на картата

В приложението „Карти“ за Windows 10 Mobile има много начини да изследвате света, като използвате различни изгледи – пътен, от въздуха, градове в 3D и Streetside. Гледайте информация за трафика в реално време в пътен изглед или изглед от въздуха и бързо превключвайте между скорошните местоположения или напътствия с помощта на разделите.

В Старт

Start symbol
плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Карти Asset not found, за да започнете.

Промяна на вашия изглед

За да промените изгледа, изберете Изгледи на картата от дясната страна на картата, след което изберете Пътен или От въздуха и включете или изключете Трафик.

Менюто за изгледи на картата в „Карти“

Или изберете Още > Трафик за бърз изглед на трафика и времето, което ще отнеме пътуването ви. (Следвайте инструкциите, за да запишете вашия домашен и служебен адрес, ако все още не сте го направили). От тук дори можете да проверявате за локални камери за трафика, когато са налични.

За да получите зашеметяващи 3D изгледи от въздуха на градове по света, изберете Още > Градове в 3D Asset not found, след което потърсете града или изберете такъв от списъка.

Списък с градове в 3D „Карти“

За да преминете бързо към реалистичен изглед от улицата, потърсете място в „Карти“, след което изберете Streetside в информацията за съответното място. Придвижете се към което и да е местоположение в Streetside, като го докоснете.

Изглед на Streetside в „Карти“

За да промените цветовете на приложението, изберете Още > Настройки и след това изберете тема на картата и цветове на приложението под Персонализиране.

Бързо преминаване между местоположения с помощта на разделите

Когато планирате пътуване с много спирки, изберете Раздели , за да преминавате бързо между списъци със скорошни местоположения или напътствия, без да трябва да ги търсите повторно.

Придвижване в картата

За увеличаване или намаляване приближавайте или раздалечавайте пръсти върху картата.

За да я преместите в някоя посока, плъзнете картата там, където пожелаете.

За да наклоните перспективата, изберете Накланяне или плъзнете с два пръста нагоре или надолу.

За да завъртите картата, изберете компаса

the compass icon in Maps
или плъзнете с два пръста от двете страни.

Свойства

ИД на статията: 17234 – Последен преглед: 27.10.2016 г. – Редакция: 12

Обратна връзка