Свързване с Bluetooth устройства

Bluetooth ви позволява да използвате всички видове безжични устройства с телефона – Bluetooth слушалки, стандартни слушалки, система за свободни ръце в колата, високоговорители и устройства за проследяване на фитнес натоварване са само някои от тях. Започнете, като сдвоите вашето Bluetooth устройство с телефона. Начинът, по който можете да направите това, зависи от вида на използваното Bluetooth устройство.

Свързване с Bluetooth слушалки, система за кола или друго аудиоустройство

 1. Включете Bluetooth аудиоустройството и го направете откриваемо.

  Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите работния център, след което изберете Разгъване. Уверете се, че функцията Bluetooth е включена, и изберете Свързване > името на устройството.

  Бързо действие за свързване в работния център

 3. Следвайте всички допълнителни инструкции, които може да се покажат. В противен случай сте готови и свързани.

  Bluetooth устройството и телефонът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включен Bluetooth.

Свързване с Bluetooth клавиатура, мишка или друго устройство

 1. Включете устройството и го направете откриваемо.

 2. В „Старт“

  икона на емблемата на Windows
  плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Устройства > Bluetooth.

 3. Включете Състояние за Bluetooth, изберете устройството и следвайте всички допълнителни инструкции, ако се покажат такива.

Свойства

ИД на статията: 17236 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка