Свързване с Wi-Fi

Независимо дали сте вкъщи, на работа, или навън, вероятно ще намерите Wi-Fi мрежа, към която да се свържете за интернет достъп. Свързването с Wi-Fi ви предоставя друг начин да сте онлайн и може също да ви помогне да спестите мобилни данни.

  1. В „Старт“

    икона на емблемата на Windows
    плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Wi‑Fi.

  2. Изберете мрежата, към която искате да се свържете, въведете паролата за мрежата, ако получите подкана, след което изберете Готово.

Това е всичко – иконата на Wi-Fi ще се покаже в горната част на екрана, когато сте свързани и готови за работа.

Икона „Свързаност към Wi‑Fi“ в лентата на състоянието

Ако срещате проблеми при свързването, прегледайте темата Защо не мога да се свържа?, за да опитате да коригирате нещата.

Свойства

ИД на статията: 17237 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка