Свързване с Wi-Fi

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Независимо дали сте вкъщи, на работа, или навън, вероятно ще намерите Wi-Fi мрежа, към която да се свържете за интернет достъп. Свързването с Wi-Fi ви предоставя друг начин да сте онлайн и може също да ви помогне да спестите мобилни данни.

  1. От Старт плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Wi‑Fi .

  2. Изберете мрежата, към която искате да се свържете, изберете Свързване, въведете паролата за мрежата, ако е необходимо, след което изберете Напред.

Това е всичко – ще видите иконата за Wi-Fi в горната част на екрана, когато сте свързани и всичко е настроено.

Икона „Свързаност към Wi‑Fi“ в лентата на състоянието

Ако срещате затруднения със свързването, вижте темата Защо не мога да се свържа? за допълнителна помощ.