Навигирайте в телефона чрез бързо плъзване, придвижване и разтягане.

Жест

Как да го направите

Какво прави

Докосване

Изображение на ръка, докосваща екрана

Докоснете еднократно даден елемент.

Отваря или стартира докоснатия елемент.

Натискане два пъти

Алтернативен текст на екранния четец

Бързо докоснете два пъти даден елемент.

Увеличава или намалява на етапи.

Натискане и задържане

Изображение на ръка, извършваща докосване и задържане върху екрана

Докоснете и задръжте пръста си на екрана за момент.

Отваря меню (подобно на щракване с десния бутон на мишката).

На някои телефони това изпълнява допълнителна функция на бутона за навигация. Например натискането и задържането на бутона „Назад“ стартира превключвателя на приложенията.

Плъзгане

Изображение на ръка, плъзгаща се по екрана

Докато докосвате екрана с пръст, прелистете бързо в посоката, в която желаете да се премества екрана.

Превърта бързо менюта или страници или премества странично в приложения.

Придвижване

Изображение на ръка, придвижваща се по екрана

Поставете пръста си на екрана и не го отмествайте от него, докато го премествате наоколо.

Премества екраните с контролирана скорост.

Щипване и разтягане

Изображения на ръка, която извършва щипване и разтягане за увеличаване и намаляване

Поставете два пръста на екрана, след което ги приближете един до друг или ги раздалечете, като извършвате жест на щипване или разтягане.

Увеличава или намалява карта, уеб страница или изображение.

Свойства

ИД на статията: 17243 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка