Икони на вашия телефон

Иконите в горната част на екрана ви казват много неща за вашия телефон с Windows – включително информация относно мрежовата връзка, силата на сигнала, заряда на батерията, часа и много други. Това са иконите, които ще виждате най-често.

Сила на обхвата

Показва силата на вашия обхват.

Няма сигнал, защото телефонът ви не е свързан към мобилна мрежа.

Телефонът е в самолетен режим. Всички безжични комуникации са изключени.

SIM картата липсва, не се разпознава, забранена е или е повредена.

SIM картата е заключена. Научете как да я отключите.

Връзка с мобилни данни

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Пренасочване на разговорите

Иконата Пренасочване на разговорите се появява, когато пренасочването на разговорите е включено в Настройки > Система > Телефон. След това ще получавате обаждания на удобен за вас номер.

Тихи часове

Шшшт... Иконата „Тихи часове“ се появява, когато функцията „Тихи часове“ е включена в настройките на Cortana. Вижте Какво е Cortana?, за да научите повече за нея.

Роуминг

Телефонът е в роуминг и не е в мобилната мрежа на вашия оператор.

Телефонът е в роуминг във вашата страна.

Телефонът е в роуминг във вашата страна и функцията за пренасочване на разговорите е включена.

Телефонът е в роуминг извън страната и функцията за пренасочване на разговорите е включена.

Wi‑Fi връзка

Телефонът ви е свързан към Wi‑Fi мрежа със сила на сигнала, както е показано. За да научите как да се свържете към Wi-Fi мрежа, разгледайте Свързване с Wi‑Fi.

Мобилният хотспот е включен в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилен хотспот. Вашата връзка за мобилни данни е споделена с другите ви устройства през Wi-Fi или Bluetooth.

Показва коя връзка се използва за прехвърляне на данни. Тя може да се появи до иконата за обхват или иконата на Wi-Fi .

Телефонът ви е свързан с Wi-Fi мрежа и вие сте готови за Wi-Fi обаждане. За да намерите настройките за Wi-Fi обаждания, отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM > Настройки на SIM > Предпочитание за обаждания под Wi-Fi обаждания. Когато видите иконата на Wi-Fi обажданията в горната част на екрана заедно с думите Wi-Fi обаждания на плочката за телефон или в самото приложение на телефона, можете да осъществявате и получавате телефонни обаждания през Wi‑Fi. Wi-Fi обажданията зависят от вашия мобилен оператор и модел на телефона.

Bluetooth

Погледнете... ... никакви кабели. Икона на Bluetooth се появява, когато телефонът ви е свързан към устройство с Bluetooth. Готови сте да говорите на вашия телефон със свободни ръце, да слушате музика и много други неща. За повече информация за свързване с Bluetooth вж. Свързване с Bluetooth устройства.

Известия

Иконата Работен център се появява, когато имате нови известия. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите работния център и видите вашите известия. За повече информация вж. Намиране на известия.

Режим на шофиране

Намалете разсейванията, когато сте на път. Иконата Режим на шофиране се появява, когато режимът на шофиране е включен. От Старт

икона на емблемата на Windows
плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Система > Режим на шофиране, за да промените настройките му по ваше желание.

Звънец

Звънецът е изключен и вибрацията е включена.

Звънецът е изключен и вибрацията е изключена.

Местоположение

Иконата Местоположение се появява, когато дадено приложение осъществява достъп до информация за текущото местоположение на телефона.

Батерия

Чудите се колко батерия ви е останала? Не се чудете повече.

Батерията се зарежда.

Телефонът е включен към захранването и батерията е напълно заредена.

Показва колко батерия ви е останала. За да видите останалите проценти, плъзнете надолу от горната част на екрана и потърсете под иконата.

Икономичният режим на батерията е включен. Пълнотата на иконата на батерията ви показва оставащия заряд на батерията.

Виртуална частна мрежа (VPN)

Иконата

Connected to VPN over Wi-Fi icon
се появява, когато сте свързани с VPN чрез Wi-Fi, а тази икона
Connected to VPN over cellular data icon
се появява, когато сте свързани чрез мобилни данни.

Часовник

Часовникът показва текущия час. От Старт

икона на емблемата на Windows
плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Час и език > Дата и час, за да промените датата и часа.

Свойства

ИД на статията: 17246 – Последен преглед: 27.09.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка