Икони на вашия телефон

Иконите в горната част на екрана ви казват много за телефона – включително информация за връзка с мрежата, силата на сигнала, заряда на батерията, времето и много други. Това са иконите, които ще виждате най-често.

Сила на обхвата

Показва силата на вашия обхват.

Няма сигнал, защото телефонът ви не е свързан към мобилна мрежа.

Телефонът е в самолетен режим. Всички безжични комуникации са изключени.

SIM картата липсва, не се разпознава, забранена е или е повредена.

SIM картата е заключена. Научете как да я отключите.

Връзка за мобилни данни

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Пренасочване на обажданията

Иконата Пренасочване на обажданията се появява, когато пренасочването на обажданията е включено в Настройки > Система > Телефон. След това ще получавате обаждания на работещ за вас номер.

Роуминг

Телефонът е в роуминг и не е в мобилната мрежа на вашия оператор.

Телефонът е в роуминг във вашата страна.

Телефонът е в роуминг във вашата страна и функцията за пренасочване на разговорите е включена.

Телефонът е в роуминг извън страната и функцията за пренасочване на обажданията е включена.

Wi‑Fi връзка

Телефонът ви е свързан към Wi‑Fi мрежа със сила на сигнала, както е показано. За да научите как да се свържете към Wi-Fi мрежа, разгледайте Свързване с Wi‑Fi.

Мобилният хотспот е включен в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилен хотспот. Вашата връзка за мобилни данни е споделена с другите ви устройства през Wi-Fi или Bluetooth.

Показва коя връзка се използва за прехвърляне на данни. Тя може да се появи до иконата за обхват или иконата на Wi-Fi .

Bluetooth

Погледнете... никакви кабели. Икона на Bluetooth се появява, когато телефонът ви е свързан към устройство с Bluetooth. Готови сте да говорите на вашия телефон със свободни ръце, да слушате музика и много други неща. За повече информация за свързване с Bluetooth вж. Свързване с Bluetooth устройства.

Известия

Иконата на работния център се появява, когато имате нови известия. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите работния център и видите вашите известия. За повече информация вж. Предприемане на незабавно действие.

Режим на шофиране

Намалете разсейването при шофиране. Иконата Режим на шофиране се появява, когато режимът на шофиране е включен. От „Старт“

икона на емблемата на Windows
плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Система > Режим на шофиране, за да промените настройките му по ваше желание.

Звънец

Звънецът е изключен и вибрацията е включена.

Звънецът е изключен и вибрацията е изключена.

Местоположение

Иконата Местоположение се появява, когато дадено приложение осъществява достъп до актуална информация за местоположението на телефона ви.

Батерия

Чудите се колко батерия ви е останала? Не се чудете повече.

Батерията се зарежда.

Телефонът е включен към захранването и батерията е напълно заредена.

Показва колко батерия ви е останала. За да видите останалите проценти, плъзнете надолу от горната част на екрана и потърсете под иконата.

Икономичният режим на батерията е включен. Пълнотата на иконата на батерията ви показва оставащия заряд на батерията.

Виртуална частна мрежа (VPN)

Иконата на VPN &@@#xE889; се показва, когато сте свързани към VPN за по-защитена връзка. Тя може да се появи до иконата за обхват или иконата на Wi-Fi .

Часовник

Часовникът показва текущото време. От „Старт“

икона на емблемата на Windows
плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Час и език > Дата и час, за да промените датата и часа.

Свойства

ИД на статията: 17247 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка