Улесняване на работата с устройството

Настройването на устройството ви, за да стане по-достъпно за използване, се състои само от няколко стъпки. Старт

Икона на „Старт“
плъзнете бързо нагоре към списъка с всички приложения и след това изберете Настройки > Улеснен достъп .

Категорията с настройки за улеснен достъп.

Тези опции може да ви помогнат да:

Използвате устройството без екрана. Разказвачът ви позволява да слушате аудио описания за елементи като текст и бутони.

Виждате какво има на екрана. Използвайте лупата, за да направите нещата на екрана по-големи. Четете по-лесно, като използвате мащабирането на текста, за да го направите по-голям или по-малък, или като настроите екрана на черно и бяло с повишена четливост.

Осъществявате телефонни обаждания с TTY. Свържете се с TTY (телепринтер) и след това изберете Настройки > Улеснен достъп > Още опции. Под Режим TTY изберете Пълен.

Показвате субтитри. От Старт

Икона на „Старт“
плъзнете бързо до списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Скрити субтитри, за да персонализирате облика на скритите субтитри.

Използвате устройството с една ръка. Натиснете и задръжте бутона Старт

Икона на „Старт“
и екранът ще се плъзне бързо надолу, така че можете да достигате елементи в горната част на екрана. За да плъзнете екрана обратно нагоре, докоснете черното пространство в горната част на екрана или натиснете и задръжте отново бутона Старт
Икона на „Старт“
.

Свойства

ИД на статията: 17253 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка