Изпращане на текстово съобщение

Искате да споделите нещо? За да изпратите текстово съобщение, в Старт

икона на емблемата на Windows
изберете Съобщения , след което Ново съобщение . Въведете телефонен номер или контакт, въведете съобщението си и след това изберете Изпрати . Може да се начислят такси за съобщения и мобилни данни.

Ако въведете съобщение, но не го изпратите, то ще се запише като чернова. Може да го видите в Съобщения > Разговори.

Свойства

ИД на статията: 17266 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)