Изпращане на текстово съобщение

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Искате да споделите нещо? За да изпратите текстово съобщение, в Старт

икона на емблемата на Windows
изберете Съобщения , след което Ново съобщение . Въведете телефонен номер или контакт, въведете съобщението си и след това изберете Изпрати . Може да се начислят такси за съобщения и мобилни данни.

Ако въведете съобщение, но не го изпратите, то ще се запише като чернова. Може да го видите в Съобщения > Разговори.