Настройване на Continuum за телефони

Как да настроите Continuum зависи от типа хардуер, с който разполагате. Ето какво ви трябва, за да започнете.

 • Телевизор или монитор с вход за HDMI.

 • Телефон с Windows 10 Мобилни устройства, който е съвместим с Continuum.

 • Съвместим аксесоар за свързване на телефона към телевизор или монитор.

 • Електрически контакт, в който да включите докинг станция или адаптер.

Ако се свързвате с компютър, вж. Continuum за телефони: ЧЗВ, за да разберете какво е необходимо.

Магазин за съвместими телефони и аксесоари.

Свързване към телевизор или монитор

Съществуват два вида аксесоари, които можете да използвате, за да се свържете: кабелни докинг станции, в които се поставя телефонът, и адаптери Miracast, с които телефонът ви да се свърже безжично.

Кабелна докинг станция

За свързване чрез кабелна докинг станция:

 1. Включете докинг станцията в електрически контакт.

 2. Ако се свързвате към телевизор, уверете се, че входът на телевизора е зададен на HDMI.

 3. Включете докинг станцията в HDMI порта на вашия телевизор или монитор.

 4. Включете телефона си в докинг станцията.

Безжичен адаптер

Свързване чрез безжичен адаптер:

 1. Включете адаптера в електрически контакт.

 2. Ако се свързвате към телевизор, уверете се, че входът на телевизора е зададен на HDMI.

 3. Включете адаптера в HDMI порта на вашия телевизор или монитор.

 4. На телефона плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Continuum

  икона на Continuum
  .

 5. Изберете Настройване. (Ще видите този екран само при първото свързване.)

 6. Изберете Безжичен адаптер, след което изберете Свързване.

 7. На екрана за свързване изберете името на безжичния адаптер.

Намерете помощ при проблеми с връзката.

Свързване към компютър

Покажете любимото си съдържание на дисплея на компютър, без да е необходима докинг станция или безжичен адаптер. Вижте Continuum за телефони: ЧЗВ, за да разберете какво е необходимо.

Компютър с Windows

Свързване чрез компютър:

 1. Свържете компютъра, след което го включете.

 2. Влезте в компютъра.

 3. На телефона плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Continuum

  икона на Continuum
  .

 4. Изберете Настройване. (Ще видите този екран само при първото свързване.)

 5. Изберете Безжичен адаптер, след което изберете Свързване.

 6. На екрана за свързване изберете името на компютъра.

 7. Когато компютърът ви подкани да се свържете, изберете Да. Ако пропуснете подканата, изберете работния център в лентата на задачите – съобщението ще се появи там.

Намерете помощ при проблеми с връзката.

Свързване на мишка и клавиатура

След като сте се свързали към телевизора или монитора, можете да започнете да използвате Continuum незабавно, като използвате телефона си като тъчпад. За да правите повече неща, свържете мишка и клавиатура и започнете работа с документи на Word, електронни таблици на Excel и имейл.

Ако сте свързани с компютър, използвайте телефона си като тъчпад или използвайте мишката и клавиатурата, които са свързани към компютъра.

Свойства

ИД на статията: 17267 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка