Синхронизиране на контактите

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Възможно е вече да виждате контактите си в приложението „Хора“, ако сте добавили или сте свързали имейл акаунт (като например Outlook, Exchange или Gmail) с вашия акаунт в Microsoft. Когато сте влезли във вашия телефон, контактите от този акаунт са били добавени автоматично към приложението „Хора“.

Ако не виждате контакти в приложението „Хора“ или има контакти, които искате да добавите, най-лесният начин е да добавите всички свои различни имейл акаунти в приложението „Хора“.

Добавяне на контакти от вашия имейл акаунт

  1. От Старт изберете „Хора“.

  2. Изберете Още , след което изберете Настройки.

  3. Изберете Добавяне на акаунт.

  4. Изберете типа на акаунта, който искате да добавите, или изберете Разширено настройване, ако искате да добавите нещо различно от това, което е в списъка.

    Екран за добавяне на акаунт в приложението „Хора“

  5. Въведете информацията за влизане за акаунта, който искате да добавите.