Откриване на вашите известия

Windows 10 Мобилни устройства поставя известия и бързи действия в работния център, където може да достигнете до тях веднага. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите работния център.

Отваряне на работния център

Известия с един поглед

Ако дадено известие има стрелка отдясно, изберете стрелката, за да прочетете повече или да предприемете действие – като да отговорите на съобщение – без да се налага да отваряте свързаното приложение или друг подател на известие. Не искате да предприемате никакви действия? Изчистете известието, като го плъзнете извън екрана надясно.

Разширяване или свиване на известия

Искате ли да виждате известия от някои приложения преди другите в работния център? Натиснете и задръжте името на групата на известието и изберете Превръщане на тази група в група с висок приоритет. Известията от податели с висок приоритет винаги се появяват над известията от податели с обикновен приоритет.

Използване на клавишни комбинации

Бързите действия ви отвеждат направо до настройките и приложенията, които вероятно използвате често – от Bluetooth до настройките за яркост. Когато отворите работния център, ще видите или най-използваните от вас бързи действия, или всичките. Разширете ги или ги свийте, за да виждате повече или по-малко бързи действия.

Бързи действия в работния център

Свойства

ИД на статията: 17275 – Последен преглед: 16.08.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка