Защо не мога да се свържа?

Имате проблеми със свързването към мобилна мрежа или Wi-Fi на вашия телефон с Windows 10 Mobile? Ето някои неща, които да опитате да направите.

За проблеми с мобилна връзка

 • Уверете се, че връзката за мобилни данни е включена. В Старт

  икона на емблемата на Windows
  плъзнете към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM, за да проверите.

 • Проверете силата на вашия мобилен сигнал (), като преброите броя на чертичките в най-горната част на екрана. Преместете се на друго място, за да получите по-добър сигнал. Например преместете се по-близо до прозорец или излезте навън.

 • Самолетният режим може да е включен. Ще видите тази икона в горната част на екрана, ако е включен. За да изключите самолетния режим, ако е включен, плъзнете бързо надолу от горната част на екрана, след което изберете Разгъване > Самолетен режим.

 • Уверете се, че SIM картата е поставена и разпозната. Тази икона () се появява в горната част на екрана, ако не е поставена или разпозната. Вижте ръководството за модела на телефона, за да научите как да поставите или извадите вашата SIM карта.

 • Проверете настройките на мобилната мрежа и SIM и ги променете, ако е необходимо. В Старт

  икона на емблемата на Windows
  плъзнете към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM. Научете повече за тези настройки и как да ги променяте.

Показва настройките в „Мрежа и безжична връзка“

За проблеми с Wi-Fi

 • Уверете се, че Wi-Fi мрежата е включена. В Старт

  икона на емблемата на Windows
  плъзнете към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Wi‑Fi, за да проверите. Ако не сте свързани към мрежа, изберете една от списъка, която разпознавате, за да се свържете.

 • Плъзнете бързо надолу от горната част на екрана, след което изберете Разгъване > Самолетен режим, за да го изключите, ако е включен.

 • Преместете се по-близо до маршрутизатора или точката на достъп.

 • Изпробвайте по-разширените стъпки, посочени в Коригиране на проблеми с Wi-Fi връзката в Windows 10 Mobile.

Ако все още имате проблеми с Wi-Fi, рестартирайте телефона и Wi-Fi маршрутизатора. Това трябва да бъде едно от последните неща, които да опитате.

Не виждате името на своята Wi‑Fi мрежа вкъщи?

Уверете се, че маршрутизаторът е настроен да излъчва името на мрежата:

 1. Отидете при компютъра и го свържете с маршрутизатора с помощта на Ethernet кабел.

 2. Отворете уеб браузъра си и въведете IP адреса на вашия безжичен маршрутизатор. (Например 192.168.1.1 или 172.16.0.0 – проверете документацията за маршрутизатора, за да намерите IP адреса по подразбиране.)

 3. Влезте с вашето потребителско име и парола, след което се уверете, че опцията, означена Разрешаване на SSID излъчване, Безжично SSID излъчване или нещо подобно, е включена. Тази настройка често е на страницата за настройки на безжична връзка.

След това от Старт

икона на емблемата на Windows
на телефона плъзнете бързо към списъка с всички приложения, изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Wi‑Fi и след това вижте дали се показва името на мрежата.

Свойства

ИД на статията: 17286 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 15

Обратна връзка