Извършва се добавяне на хора в разговора

Ако вече сте в конферентен разговор и трябва да добавите някой друг, изберете бутона за хора и потърсете лицето или въведете номер.

За да добавите повече хора, потърсете отново и изберете всяко лице, което искате да добавите към разговора. За да добавите лицето или хората в разговора, изберете Покани.

Екранна снимка на добавяне на хора към разговор в Skype

Свойства

ИД на статията: 17305 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)