Стартиране на събрание, за което сте задали график

Прилага се за: Surface Hub

Ако вече сте планирали събрание, то ще бъде на приветстващия екран. Плъзнете бързо, за да видите какво е включено в графика, и изберете събранието, към което да се присъедините.

Приветстващият екран на Surface Hub