Cortana и търсене

Cortana е насреща, за да ви помогне по всяко време. За да привлечете вниманието на Cortana, кажете „Hey Cortana“ („Здравей, Cortana“).

Казване на „Hey Cortana“ („Здравей, Cortana“)

Ето някои неща, с които Cortana може да ви помогне на Surface Hub:

За да накарате Cortana да...

Кажете следното:

Се присъедини към срещата

„Hey Cortana, join my meeting.“ („Здравей, Cortana, присъедини се към моята среща.“)

Прекрати срещата

„Hey Cortana, end my meeting.“ („Здравей, Cortana, прекрати моята среща.“)

Ви каже кога ще се проведе следващата среща

„Hey Cortana, when’s the next meeting?“ („Здравей, Cortana, кога е следващата среща?“)

Търси нещо онлайн

„Hey Cortana,“ („Здравей, Cortana,“) и след това описание на това, което искате да търсите. Например Hey Cortana, what’s the population of Germany („Здравей, Cortana, какво е населението на Германия“) или Hey Cortana, show me restaurants in Seattle („Здравей, Cortana, покажи ми ресторанти в Сиатъл“).

Задаване на въпрос към Cortana

Ако предпочитате да не говорите на Cortana, изберете бутона Cortana, след което въведете с клавиатурата.

Ако Cortana не е налична на Surface Hub, което използвате, използвайте търсене, за да намерите това, което ви трябва. Просто въведете няколко термина за търсене, за да получите резултати.

Свойства

ИД на статията: 17310 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка