Чертане върху файлове в други приложения

Ако използвате приложение и искате да чертаете върху него с перото, изпробвайте бутона за анотиране (намира се в заглавната лента на приложението).

Бутонът за анотиране

Таблото ще се отвори автоматично до приложението. Изберете частта от екрана, върху която искате да чертаете, или изберете Изрежи всичко, за да обхванете целия екран.

Бутонът „Изрежи всичко“

Изрязването ще се отвори на таблото. Чертайте върху него колкото искате. Когато сте готови, изпратете по имейл файла от таблото до себе си. Изберете бутона за имейл в долната част на екрана на таблото. Повече информация за това как да изпращате файлове от таблото

Свойства

ИД на статията: 17312 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка